Промени в Наредба Н-18

На интернет портала за обществени консултации е публикуван Проект на НИД на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Проект

Мотиви

Източник: Портал за обществени консултации

Дежурен редактор
Веселина Андонова

 

Споделете