Централно управление

Свържете се с нас

ИПСБ

Институт на професионалните счетоводители в България

Адрес: гр. София, ул. Казбек 41, вх.Б, ет.3, ап.29

Телефон: +359882347533

Имейл: office@ipsb.bg

Управителен съвет us@ipsb.bg

Комисия по прием priem@ipsb.bg

Контролен съвет ks@ipsb.bg

Редакционен съвет red@ipsb.bg

Съвет за развитие sr@ipsb.bg

Съвет за професионална етика spe@ipsb.bg

Технически секретар coordinator@ipsb.bg