Headquarters

Свържете се с нас

ИПСБ

Институт на професионалните счетоводители в България

Адрес: гр. София, ул. Казбек 41, вх.Б, ет.3, ап.29

Телефон: +359882347533

Имейл: office@ipsb.bg