Select Page

PROFESSIONALISM AND ETHICS

The main documents of IPSB

i

Articles of Association

of the Institute of Professional Accountants in Bulgaria
h

Manifesto

of the Institute of Professional Accountants in Bulgaria

Membership rules

Общото събрание на Института на професионалните счетоводители в България реши да продължи приема на нови членове

Links

Headquarters

Contact us

IPAB

Institute of Professional Accountants in Bulgaria

Address: 41 Kazbek Str, ent.B, fl.3, app.29, Sofia, Bulgaria

Phone: +359882347533

Email: office@ipsb.bg

Management Board us@ipsb.bg

Admissions Committee priem@ipsb.bg

Supervisory Board ks@ipsb.bg

Editorial Board red@ipsb.bg

Development Council sr@ipsb.bg

Professional Ethics Council spe@ipsb.bg

Technical secretary coordinator@ipsb.bg