ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И ЕТИКА

Видеозапис от националния семинар „Данъчно законодателство и практика – 2019 г.“

Достъпен е видеозапис от националния семинар, организиран от Институтът на професионалните счетоводители в България (ИПСБ), Съюзът на юристите в България и „АПИС Европа“ АД: „Данъчно законодателство и практика – 2019 г.", който се проведе на 07.12.2018 г.  в гр....

повече

Основните документи на ИПСБ

Устав

на Института на професионалните счетоводители в България

Манифест

на Института на професионалните счетоводители в България

Покана за заседание на УС на ИПСБ на 17.12.2018 г.

На 28.12.2018 г. от 15:00 часа ще се проведе заседание на Управителния съвет на Интститута.

Покана с Дневен ред

СТАНОВИЩЕ НА ИНСТИТУТ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ (ИПСБ) ОТНОСНО: ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

1.По отношение на предложените мерки за надграждане на фискалния контрол върху стоките с висок фискален риск Изразяваме отрицателно становище по отношение на предложените мерки в частта им относно предварително деклариране на всеки отделен превоз, започващ и завършващ...

повече

Национален семинар „Данъчно законодателство и практика – 2019 г.“

Национален семинар на тема: „Данъчно законодателство и практика – 2019 г.“ ще се проведе на 07.12.2018 г. от 12.30 ч. в сградата на Съюза на юристите в България, гр. София, ул. Пиротска 7. Организатори на форума са: Институтът на професионалните счетоводители в България (ИПСБ), Съюзът на юристите в България и „АПИС Европа“ АД.

повече

Нова възможност за бизнеса да избере: МСФО или НСС?

Промените в Закона за счетоводството ще дадат възможност за еднократно преминаване от МСФО към НСС като база за съставяне на ГФО и през 2018 или някоя от следващите години. Новият Закон за счетоводството, който влезе в сила от 1 януари 2016 г., даде възможност на...

повече

Правила за членство

Общото събрание на Института на професионалните счетоводители в България реши да продължи приема на нови членове

Имате въпроси?

Пишете ни по всяко време,  ще ви отговорим възможно най-скоро

Имейл