ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И ЕТИКА

ЩЕ ИМАМЕ НОВИ НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ ДО КРАЯ НА 2019 ГОДИНА

Със  заповед на Министъра на финансите от 14.02.2019 г. към дирекция „Данъчна политика” отдел „Счетоводно законодателство” се създава работна група със задача до 30.09.2019 г. да изготви проект на нови Национални счетоводни стандарти. Това е много добра новина за...

повече

Основните документи на ИПСБ

Устав

на Института на професионалните счетоводители в България

Манифест

на Института на професионалните счетоводители в България

В брой L 39 от 11 февруари 2019 год. на Официален вестник на Европейския съюз са публикувани промени в МСС 28 „Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия“

Измененията влизат в сила най-късно от началната дата на първата финансова година, започваща на 1 януари 2019 год. Пълният текст на стандарта във вида задължителен за прилагане във всички държави членки на Европейския съюз, може да бъде намерен в Консолидираната...

повече

ЩЕ ИМАМЕ НОВИ НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ ДО КРАЯ НА 2019 ГОДИНА

Със  заповед на Министъра на финансите от 14.02.2019 г. към дирекция „Данъчна политика” отдел „Счетоводно законодателство” се създава работна група със задача до 30.09.2019 г. да изготви проект на нови Национални счетоводни стандарти. Това е много добра новина за...

повече

За Наредба Н-18/2006 г. на МФ, наложен платеж, пощенски паричен превод, разносна търговия и още нещо

За Наредба Н-18/2006 г. на МФ, наложен платеж, пощенски паричен превод, разносна търговия и още нещо. Сред онлайн търговците често се дискутира, дали при плащане с ППП и доставка с наложен платеж, трябва да се издава ФБ. След последните промени в Наредба Н-18, този...

повече

Правила за членство

Общото събрание на Института на професионалните счетоводители в България реши да продължи приема на нови членове

Имате въпроси?

Пишете ни по всяко време,  ще ви отговорим възможно най-скоро