На интернет страницата на EUR-Lex е публикуван актуалният към 1 януари 2021 г. консолидиран текст на Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 г. за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета.
Следва да се има предвид, че този текст служи само за информационни цели и няма правно действие.
Оригиналните версии на съответните актове са версиите, публикувани в „Официален вестник на Европейския съюз“ и налични в EUR-Lex.
Официалните текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в консолидирания текст.
Пълният консолидиран текст може да бъде намерен тук.
По силата на Закона за счетоводството приложими в Република България Международни счетоводни стандарти (МСС) са приетите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на Международните счетоводни стандарти и включват Международните счетоводни стандарти (International Accounting Standards – IAS), Международните стандарти за финансова отчетност (International Financial Reporting Standards – IFRS) и свързаните с тях тълкувания (SIC-IFRIC interpretations), последващите изменения на тези стандарти и свързаните с тях тълкувания, бъдещите стандарти и свързаните с тях тълкувания, издадени или приети от Съвета по международните счетоводни стандарти (International Accounting Standards Board – IASB).

Източници:
„Официален вестник на Европейския съюз“
Закон за счетоводството

Дежурен редактор
Веселина Андонова

Споделете

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close