ПРОМЕНИТЕ В ДАНЪЧНОТО И СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018 г.

28 – 29 ноември 2018 г.

гр. София, бул.”Тотлебен” № 34-А,  зала N.1  на х-л Шипка

 

Велин Филипов, д.е.с. и регистриран одитор, счетоводен и данъчен консултант
Моника Петрова, данъчен експерт и методолог по прилагането на ЗДДС в НАП
Евгения Попова, данъчен експерт и методолог по прилагането на ЗДДФЛ в НАП

 

ПРОГРАМА

28-и НОЕМВРИ – СРЯДА

 

Промени в ЗКПО за 2018  и 2019 г.

Годишно данъчно приключване на 2018 г.

Практически акценти по ЗКПО и счетоводното законодателство.

 

От 9:30 до 17:30 ч., кафе пауза от 11:00 до 11:30 ч. и от 15:30 до 16:00 ч.

Обяд: от 13:00 до 14:00 ч.

Съдържание:

 

 1. Промени в ЗКПО за 2018 г.

 

 1. Практически въпроси и казуси свързани с прилагането на ЗКПО, включително с годишното данъчно приключване на 2018 г.Ще бъдат разгледани избрани въпроси и някои аспекти по следните теми:  

 

 1. Данъчно третирани на липси и брак на активи;
 2. Социални разходи – ваучери за храна; карти Мултиспорт; подаръчни карти; други;
 3. Данъчно третиране на вземанията и задълженията;
 4. Данъчно третиране при промяна в счетоводната политика и при грешки и коригиращи събития;
 5. Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди;
 6. Други практически въпроси и казуси.

 

III. (Очаквани) Промени в ЗКПО за 2019 г.

 

 1. Практически акценти по счетоводното законодателство, включително изменения и допълнения в Закона за счетоводството.

 

Лектор: Велин Филипов

 

 

29-ти НОЕМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК

От 9:30 до 13:00 ч., кафе пауза от 11:00 до 11:30 ч.

 

І. ЗДДС 2018 г. и промените в Правилника за неговото прилагане.

 1. Промени, свързани с регистрацията по ДДС:
 • съкратен срок за подаване на заявление за регистрация по ЗДДС
 • отпадане на изискването за подаване на подаване на опис за наличните активи при регистрация, като условие за правото на приспадане на данъчен кредит
 1. Корекции на данъчен кредит
 • нови разпоредби в ППЗДДС, свързани с корекциите на данъчен кредит: определяне на годините, през които ще се извършват ежегодни корекции; спиране на теченето на срока, в който ще се извършват ежегодните корекции;
 • определяне на коефициента за частичен данъчен кредит;
 • деклариране на корекциите на данъчен кредит;
 • практически примери за извършване на ежегодни и еднократни корекции на данъчен кредит

ІІ. Промени в ЗДДС за 2019 г.

 1. Промени, свързани с въвеждане на правилата на европейски директиви, отнасящи се до:
 • доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и доставки на услуги, извършвани по електронен път;
 • данъчното третиране на ваучерите
 1. Промени, свързани с дерегистрацията по ЗДДС
 2. Промени, свързани с определяне на данъчната основа при безвъмездни доставки на стоки
 3. Други промени

Лектор: Моника Петрова

 

 

 

Обяд: от 13:00 до 14:00 ч.

 

От 14:00 до 17:30 ч., кафе пауза от 15:30 до 16:00 ч

 

Годишно облагане на доходите на физическите лица

 

 1. Преглед на промените в ЗДДФЛ в сила от 1 януари 2018 г.
  2. Годишно облагане на придобитите от физически лица доходи през 2018 г.
  3. Особености при прилагане на данъчните облекчения за придобити доходи през 2018 г.
  4. Деклариране на доходите, придобити от физическите лица през 2018 г.
  5. Подаване на Справка за изплатени доходи на физически лица през 2018 г.
  6. Предоставяне на информация в НАП за доходи, изплатени/начислени през 2018 г. в полза на чуждестранни физически лица – установени за данъчни цели в държави – членки на ЕС.
  7. Разглеждане на други актуални теми по прилагането на ЗДДФЛ. Дискусия

Лектор: Евгения Попова

 

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА СЕ ПРИЕМАТ НА coordinator@ipsb.bg

 

УЧАСТИЕТО СЕ ПОТВЪРЖДАВА С ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНЕТО по сметка:

Получател: ИПСБ

Банка: „УниКредит Булбанк“ АД

IBAN: BG71UNCR96601079864803

Основание за превод: Такса семинар гр. София 2018 г и име на участника.

 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ ДО 15.11.2018 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО:

250 лв., за членове на ИПСБ: 190 лв.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ СЛЕД 15.11.2018 г.:

270 лв., за членове на ИПСБ: 210 лв.

В таксата не е включен ДДС на основание чл. 113, ал. 9 от ЗДДС.

ЗА УЧАСТВАЛИТЕ В ТРАДИЦИОННИЯ НИ СЕМИНАР В ТРЯВНА,  КОЙТО ТАЗИ ГОДИНА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 19 ДО 21 ОКТОМВРИ 10% ОТСТЪПКА

Допълнителна информация по всички въпроси, свързани със семинара, може да получите на следните телефони: 0882 34 75 33; 0888 73 99 32

Споделете