В Държавен вестник, бр.14/17.02.2021 г. (извънреден) са публикувани промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП). С тях се въвеждат изменения на някои данъчни закони, както следва:

1. От обхвата на организаторите на хазартни игри, които не се облагат с корпоративен данък по смисъла на чл. 176 а от ЗКПО и за които се дължи държавна такса по смисъла на чл. 30, ал. 3 и 4 от Закона за хазарта, се изключват тези, които организират онлайн залагания.
2. Данъчното облекчение за земеделски стопани по чл. 189 б от ЗКПО и по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ може да се ползва до 31.12.2022 г., включително за данъка за 2022 г.
3. Новоучредените през 2020 г. данъчно задължени лица не правят авансови вноски по реда на ЗКПО. Изключение са новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон лица, които следва да правят авансови вноски през 2021 г.
4. В §4 а от Преходните и заключителни разпоредби на ЗМДВИП са въведени промени относно дните в неплатен отпуск, признаващи се за трудов стаж за 2021 г. От 60 дни те са увеличени на 90 дни. Разпоредбата влиза в сила от 17.02.2021 г.

За останалите промени вижте официалната страница на ДВ на следния интернет сайт:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=155972

Споделете

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close