По повод предлаганите промени в Закона за счетоводството за промяна на праговете за одит и съгласно вътрешните регламенти на ИПСБ беше открита дискусия и проведено допитване до всички наши членове с цел приемане на официална позиция по следния въпрос:

Необходимо ли е да бъде променен Законът за счетоводството в частта му за критериите (праговете) за задължителен финансов одит?

Почти всички наши членове са на мнение, че не трябва да бъдат променяни сегашните прагове. Повечето мнения са, че те са адекватни на настоящата икономическа реалност и няма нужда да бъдат променяни. Законът действа от 01.01.2016 г. и нищо не налага той да бъде променян, след като е действал на практика само една година.  

Имаме изразени мнения, че праговете трябва да са относими за всички юридически форми на търговски дружества. Има малки АД, които са микропредприятия, акциите им не се продават публично и не представляват предприятия от обществен интерес. Би могло, доколкото това не противоречи на Европейската директива, за тях да се прилагат общите изисквания за одит, а не да подлежат на такъв единствено поради правната си форма.

Има и становища, които подчертават факта, че над 90 % от предприятията в България са малки или микропредприятия, а много от тях участват в обществени поръчки с висок обществен интерес на местно ниво (в по-малките общини), така че би могло да се помисли за намаляване на критериите в някои сектори, а не за увеличаване.

Също така смятаме, че одитът в голяма степен защитава обществения интерес, гарантирайки достоверността на информацията във финансовите отчети и изключвайки по-голямата част от предприятията от обхвата на тази проверка, рисковете за бизнеса и икономиката нарастват значително, а това не е нужно на никого.

На база изразените мнения  приемаме следната единодушна официална ПОЗИЦИЯ на членовете на ИПСБ: Нищо не налага праговете за одит, залегнали в новия Закон за счетоводството, който е в сила от 01.01.2016 г., да бъдат променяни, тъй като сегашните са  релевантни и напълно отговарят на икономическата реалност в България.

 

Споделете

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close