Изменения и допълнения в ЗДДС, обнародвани в ДВ, бр. 14/18.02.2022 г.

Измененията в ЗДДС най-общо са, както следва:

  1. Удължаване на срока за прилагане на данъчна ставка от 9% ДДС и добавяне на специализирани млечни и диетични храни за кърмачета.
  2. Изменения относно извършване на корекции при грешно данъчно третиране на доставка, при наличие на влязъл в сила ревизионен акт.
  3. Изменения при ваучерите за храна – отменя се чл. 131в, ал. 2, т. 1 от ЗДДС и по смисъла на чл. 131б от ЗДДС ваучерите за храна представляват многоцелеви ваучери, следователно за 2022 г. данъчното третиране по ЗДДС за ваучерите остава непроменено.
  4. Прецизиране на разпоредбите в ЗДДС във връзка с прилагането на режим в Съюза, режим извън Съюза и режим внос.
  5. Въвеждане в ЗДДС на Директива (ЕС) 2021/1159 и Директива 2019/2235 – освобождаване от ДДС при внос на стоки и доставки на Европейската комисия по отношение на някои доставки в отговор на пандемията от COVID-19 и освобождаване от ДДС на внос и доставки за въоръжените сили на ЕС и НАТО по отношение на отбранителните дейности в рамките на Съюза.
  6. Други изменения и допълнения – по отношение на Брекзит и по отношение на дерегистрация по ЗДДС при прекратяване на дружество, със и без ликвидация и при заличаване на клон на чуждестранно юридическо лице.

Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=169211

 

Изготвил:

Милена Миткова

Споделете

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close