На интернет портала за обществени консултации вече може да се види Справката за отразяване на предложенията и становищата по СС 17, които са направени от ИДЕС и от д.е.с. Бойко Костов. Направените предложения са приети.

 

Източник: Портал за обществени консултации

Дежурен редактор
Веселина Андонова

 

Споделете