Данъчното облагане на предприятията през 21 век. Ще изпратим ли в историята проекта за облагане на консолидирана основа и правилата за трансферно ценообразуване?

Данъчното облагане на предприятията ще се промени радикално, и то скоро. Промяната е свързана и с пандемията от коронавирус, която засегна драстично обществата и икономиките в световен мащаб и ускори съществуващите тенденции за цифровизация. На 21 май беше публикувано...

Някои промени в ЗДДС – ДВ 107/18.12.2020 г.

В „Държавен вестник“, бр. 107 от 18.12.2020 г., със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност бяха публикувани изменения в следните две области: Облагане на доставките на ваксини и инвитро диагностични медицински изделия,...

Промени в данъчното и счетоводно законодателство за 2021 г.

В Държавен вестник, бр. 104/08.12.2020 г., бяха публикувани следните изменения в нормативната база, засягащи основно данъчното законодателство: Приет бе Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г. Някои от промените са: – с чл. 63 се определят доходи и...

Неправомерно начислен ДДС от доставчик в ЕС при ВОП на стоки

Неправомерно начислен ДДС от доставчик в ЕС при ВОП на стоки Вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока и на всяко друго право на разпореждане със стоката като собственик, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл....

Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ

Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ На интернет страницата на НАП вече е достъпна „Структура и формат на файл и ред за подаване на данни в електронен вид със Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ“ Припомням, че в сила от 2019г. (ДВ бр. 98от 2018г) беше въведено...

Публикуван е проект за промени в Наредба Н-18

Промени в Наредба Н-18 На интернет портала за обществени консултации е публикуван Проект на НИД на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и...

За Наредба Н-18/2006 г. на МФ, наложен платеж, пощенски паричен превод, разносна търговия и още нещо

За Наредба Н-18/2006 г. на МФ, наложен платеж, пощенски паричен превод, разносна търговия и още нещо. Сред онлайн търговците често се дискутира, дали при плащане с ППП и доставка с наложен платеж, трябва да се издава ФБ. След последните промени в Наредба Н-18, този...

В ДВ брой 10/01.02.2019 год. са обнародвани промени в Наредба Н-18 от 2006 год.

Промените са свързани главно с лицата извършващи продажби на течни горива. Направени са и две доуточнения: По отношение предоставянето на документ с информация за текуща сметка. Аналогична разпоредба съществува в чл. 26, ал.5 По отношение издаването на служебен бон....

Какви биха могли да бъдат последствията, ако начислим ДДС при доставка за която е приложим чл. 163а от ЗДДС?

Често си мислим, че е по-добре да начислим ДДС, макар и недължим, отколкото да не начислим. В случая с режима по чл. 163а съдът приема, че решението на доставчика да премине към общия режим на облагане на сделки, към които е приложимо изключението на обратното...

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close