Чек лист относно изискванията за оповестяване по националните стандарти

Колеги, Във връзка с наближаване края на финансовата година, прилагам чек-листа който използвам за проверка дали са изпълнение изискванията за оповестяване по националните стандарти. Можете да го ползвате свободно. Копирайте ги и си го сложете в word-овски файл....