Днес, 26.07.2023 г., се навършват 20 години от учредяването на Института на професионалните счетоводители в България (ИПСБ). На тази дата преди двадесет години с инициативата и основната заслуга на Тошко Поптолев, първи председател на Управителния съвет, в конферентната зала на хотел „РИЛА“ се събраха около 60 счетоводители и одитори и беше учреден ИПСБ, неправителствена съсловна организация, която си постави за цел да защитава интересите на счетоводната професия и да подпомага своите членове за повишаване на тяхната квалификация и за утвърждаване на професионалната етика. Последваха няколко особено активни години, през които се създадоха основополагащите правила и документи за дейността на Института, организираха се редица обучения и семинари, събираха се работни групи, имаше ентусиазъм и ИПСБ се разви, събирайки в себе си около 170 редовни членове. След няколко години на застой, в които дейността на практика беше прекратена, през 2016 г. ИПСБ отново поднови дейността си. За кратко време много от старите членове възобновиха членството си, присъединиха се много нови колеги. Проведоха се няколко национални срещи с институциите със сериозен интерес от страна на счетоводната гилдия. Организирахме семинари, участвахме в различни национални съвети, в работни групи към НАП, Министерство на финансите, ДАНС и други институции и вече сме разпознаваеми в обществото. На практика ИПСБ е най-активната организация на счетоводители в България с над 200 членуващи счетоводители. Това са успехи, макар и не достатъчни, които ни дават увереност да продължим да работим за това ИПСБ да има своята сериозна роля в развитието на счетоводната професия и повишаването на квалификацията, професионализма и етиката на своите членове.

Споделете