На 31 март 2021 г. Съветът по международни счетоводни стандарти публикува изменението Отстъпки по наем в контекста на COVID-19 след 30 юни 2021 г. (изменение на МСФО 16 Лизинг). Това изменение беше предшествано от изменението Отстъпки по наем в контекста на COVID-19, прието с Регламент (ЕO) 2020/1434.

Европейската комисия прие Регламент (ЕO) 2021/1421 от 30 август 2021 г. за изменение на Регламент (ЕО) 1606/2002.

Дружествата прилагат изменението от 1 април 2021 г. за финансовите години, започващи най-късно на 1 януари 2021 г. или след тази дата.

Пълният консолидиран текст на Международните счетоводни стандарти, приети в съответствие с Регламент (ЕО) 1606/2002 може да бъде намерен тук. След тази версия са приети три изменения – с Регламент (ЕO) 2021/25, с Регламент (ЕO) 2021/1080 и настоящето изменение с Регламент (ЕO) 2021/1421

По силата на Закона за счетоводството приложими в Република България Международни счетоводни стандарти (МСС) са приетите в съответствие с Регламент (ЕО) 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на Международните счетоводни стандарти и включват Международните счетоводни стандарти (International Accounting Standards – IAS), Международните стандарти за финансова отчетност (International Financial Reporting Standards – IFRS) и свързаните с тях тълкувания (SIC-IFRIC interpretations), последващите изменения на тези стандарти и свързаните с тях тълкувания, бъдещите стандарти и свързаните с тях тълкувания, издадени или приети от Съвета по международните счетоводни стандарти (International Accounting Standards Board – IASB).

 

Източници:

IASB

Официален вестник на Европейския съюз

Закон за счетоводството

……………………..

Член на Редакционния съвет на ИПСБ

Веселина Андонова

 

Споделете

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close