Във връзка със създалите се форсмажорни обстоятелства поради грипната епидемия и  разпространението на вируса COVID 19, които водят до реална опасност от масово неспазване на законовите срокове за подаване на месечните справки – декларации по чл.125 от ЗДДС и годишните данъчни декларации по чл. 92 от  ЗКПО за 2019 г. двете големи счетоводни организации: Институт на професионалните счетоводители в България /ИПСБ/ и  Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия /АССП/, обединиха усилия и внесоха съвместно Искане до Председателя на Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание, Министъра на финансите на Република България и Директора на Националната агенция за приходите с молба за удължаване на сроковете за подаване на цитираните декларации.

Можете да се запознаете с текста на Искането тук:

2020-03-10-Изх.№-3-Писмо НС,МФ,НАП

Споделете