СТАНОВИЩЕ
на
Института на професионалните счетоводители в България
гр. София, 02.03.2018 г

Относно проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.
Като членове на Института на професионалните счетоводители в България, верни на мотото си „Професионализъм и етика“, изразяваме своята принципна подкрепа и приветстваме намеренията и действията на държавата в посока пресичане на действащи порочни практики и данъчни измами, както и опити за такива.
Като представители на счетоводната гилдия в България и от гледна точка на професионалния си опит смятаме, че въвеждането на така предложените нормативни промени, биха постигнали целите си, ако всички заинтересовани страни и обществото като цяло са убедени в ползите от тях.
Във връзка с това искаме да изразим своите виждания, като дадем препоръка от три важни стъпки, които е необходимо да се направят от заинтересованите страни, за да бъде постигнат реален ефект с промените и новите мерки да не доведат единствено до допълнителна административна тежест.
1. Приходната администрация:
– да даде увереност и гаранции на данъкоплатеца, че търговската му информация ще се съхранява с необходимата грижа и че достъпът до нея ще бъде ограничен и строго регламентиран;
– да обмисли възможностите, да се създаде и предостави на данъкоплатеца софтуер за управление на продажбите в търговските обекти, по подобие на софтуера за ДДС, за декларациите по осигуряването и за трудовите договори, болничните, доставките и продажбите на течни горива и т.н.;
– да обсъди предложения за промени в подоходното облагане на домакинствата, в качеството им на основен краен потребител, с което те да бъдат стимулирани да изискват фискалния бон при покупката на стоки и услуги. Например, възможност за данъчни облекчения срещу представени фискални бонове за покупка на стоки и услуги с висок фискален риск.

2. Бизнесът, който в търговските си обекти използва фискални принтери и софтуер за управление на продажбите, да:
– обсъди със специалисти, каква е готовността за въвеждане на промените, особено в случаите, когато базата данни се съхранява в устройства, отдалечени от основния носител на информацията, тъй като се предвиждат ограничения за съхранението ѝ на територията на Република България или държава членка на ЕС;
– провери техническата пригодност на своя хардуер, за да отговори на новите изисквания, включително и на тези, които вече са факт – например системата „баркод“.
– комуникира с доставчиците си на софтуера, управляващ продажбите, да провери готовността им да отговорят на промените и ако се налага да се потърсят нови доставчици на софтуер.

3. Счетоводителите:
– да се подготвят да окажат професионални консултации на своите клиенти/работодатели свързани както с гласуваните, така също и с предложените нови промени;
– да съдействат на представителите на бизнеса при привеждане в съответствие на търговската им дейност с новите изисквания на законодателството.

Споделете

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close