ИНСТИТУТ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА ЧЛЕНСТВО

Полетата маркирани със са задължителни!


Трите имена по документ за самоличност на физическото лице, което прави заявлението

заявявам своето желание да се кандидатирам за член на Института на професионалните счетоводители в България.

Предоставям следната информация за мен:

град, село
ул., №, ж.к., бл., вх., ет. , ап.

Към нястаящето заявлние прилагам:

Моля, изпращайте файлове само в JPG, PDF или PNG формати!

копие от диплома за завършено образование
копие от документ, удостоверяващ професионален стаж, ако разполага с такъв
свидетелство за съдимост

С настоящото заявление декларирам следното:

  1. Предоставям доброволно личните си данни за нуждите на ИПСБ и съм наясно, че ИПСБ предприема действия по Закона за защита на личните данни.
  2. Уведомен съм, че при одобрение на кандидатурата ми за членство, ще ми бъдат поискани това заявление и всички гореописани документи на хартиен носител.

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close