На 23 януари 2020 г. Съветът по международни счетоводни стандарти издаде изменение на МСС 1  Представяне на финансови отчети,   отнасящо се до класифицирането на пасивите на предприятието като текущи и нетекущи

Измененията изясняват, без да променят съществуващите изисквания, поради което не се очаква да засегнат значително финансовите отчети на дружествата. Все пак е възможно измененията да доведат по прекласифициране на някои пасиви от текущи в нетекущи и обратно.

Измененията влизат в сила най-късно от началната дата на първата финансова година, започваща на 1 януари 2022 г. или след тази дата.

 

Източник:

IASB

 

Дежурен редактор

Веселина Андонова

 

Споделете

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close