Уважаеми колеги,

Преди време проведохме проучване, целящо да ни помогне да получим по-добра представа за Вашето мнение и разбиране за процесите, свързани със състоянието на счетоводната професия, и за факторите, влияещи върху нейното развитие.

Целева група на проучването бяха: практикуващи счетоводители, които са съставители на годишни финансови отчети.

В анкетата взеха участие както членове на ИПСБ, така и колеги, които не членуват в професионални организации.

Мнозинството от анкетираните упражняват професията по трудов договор, малка част са управители на счетоводни предприятия.

Участниците в анкетата са съставители на годишните финансови отчети на над 3000 предприятия.

Голямата част от участниците не познават ИФАК и „Ръководство по етичен кодекс за професионални счетоводители“ и не проявяват интерес към сертифициране.

Въпреки малкия процент участници, които са професионални счетоводители или желаят да станат такива, голяма част от анкетираните продължават да надграждат своето образование и квалификация, включително тези със стаж, по-голям от 20 години.

По-голямата част от анкетираните очакват от професионалните организации да защитават интересите им, да ги представляват пред институциите, да им бъдат полезни с обучения и помощ при решаването на трудни казуси от практиката.

Според анкетираните факторите на средата оказват значително влияние върху състоянието на професията.

Тези и още интересни резултати можете да намерите в приложената презентация.

 

Благодарим за Вашата заинтересованост и обратна връзка.

Бъдете здрави!

Обработил анкетата: Веселина Андонова

 

Резултати от анкетата

 

 

 

Споделете