Първата Открита национална среща на ИПСБ „В помощ на счетоводителя“ се проведе на 17 ноември в Синдикален дом на културата на транспортните работници в гр. София. На нея присъстваха близо 300 счетоводители от София, Пловдив, Русе, Варна, Бургас, Разград, Плевен, Казанлък, Генерал Тошево и др. Целта на срещата беше да бъдат обсъдени актуалните проблеми на счетоводната професия.

Срещата бе открита от председателя на УС на Института на професионалните счетоводители в България (ИПСБ) Евгени Руйков, който накратко представи историята, мисията и целите на ИПСБ.

„Що е професионална етика и има ли тя почва у нас?“ беше темата на първата презентация, подготвена от Светлана Павлова, д.е.с.

Накратко за отговорностите на счетоводителите, свързани с новия регламент за защита на личните данни, който влиза в сила от месец май 2018 година, говори Цанко Цолов, член на КЗЛД.

Актуални въпроси, свързани с прилагането на ЗДДС, представи Валери Колчев, данъчен консултант.

Голям интерес предизвика презентацията на адв. Виктория Терзиева,  разглеждаща въпроса за увеличените отговорности на счетоводителите,  произтичащи от промяната в чл. 19 на ДОПК.

Срещата завърши с двучасова дискусия с представителите на НАП Росен Бъчваров, Росен Иванов и Раймонда Овчарова. Те представиха новата политика на НАП за прозрачност и изграждане на доверие между администрация, данъкоплатци и счетоводители. Присъстващите зададоха много въпроси на представителите на НАП. Получи се ползотворна дискусия.

Записите от срещата заедно с всички презентации съвсем скоро ще бъдат достъпни на сайта на ИПСБ (www.ipsb.bg).

 

Споделете