В бр. 40 на ДВ от дата 17.5.2019 г., са публикувани следните постановления за изменения и допълнения в Наредбата за пенсии и осигурителен стаж, както и в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване:

  1. Постановление № 116 от 14 май 2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. (по-подробно относно измененията можете да видите на следния интернет адрес: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=0E46A9A8C129A569A5929ACDD9381D7A?idMat=137618)
  2. Постановление № 117 от 15 май 2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2015 г. (по-подробно относно измененията можете да видите на следния интернет адрес: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=0E46A9A8C129A569A5929ACDD9381D7A?idMat=137642)
Споделете