На 26.06.2023 г. се проведе среща между министъра на финансите, други представители на Министерството на финансите и представители на счетоводната общност в България от ИПСБ, ИДЕС и АССП. Целта на срещата беше основно да ни запознаят с готвени промени, които да влязат в сила през Закона за държавния бюджет, и с други бъдещи промени. Имахме възможност да изкажем мнение по поставените въпроси.

С бюджета за 2023 г. се предвижда да се въведат следните промени:

 • Фирми, които имат над 50 души персонал, да могат да изплащат заплати само по банков път. Възможно е за някои браншове да важи независимо от броя на персонала.
 • Дивиденти да се изплащат единствено по банков път.
 • С декларациите по ЗДДС да се декларира касова наличност към края на месеца. Това е деклариране, от което НАП и МФ, изглежда, няма да отстъпят, тъй като декларирането веднъж годишно с ГОД в НСИ е твърде късно за тях, за да вземат мерки. Това, което говорихме с тях, е да дадат един месец отсрочка. Тоест касата към 30.06. да се декларира с ДДС декларацията за м. 07 в срок до 14.08. Имаше предложение от колеги това да се прави тримесечно, а не всеки месец. Останах с впечатлението, че МФ държат да се декларира месечно. По време на срещата се коментира идеята заедно с касите да се декларират банкови наличности и разчети към собствениците. Обърнахме внимание, че декларирането на разчети към собствениците е значително по-трудоемко и е необходима прецизна дефиниция.

По последната точка имаше и предложение от МФ да се декларират неплатени фактури. Проведе се дискусия и постигнахме разбирането, че това е значителна административна тежест, която няма да доведе до търсения резултат.

От Министерството поеха ангажимент да изпратят текстовете за коментар.

 

Някои други действия, които се предвиждат/обсъждат, са:

 • Засилени проверки на строителните фирми, за които при предишното редовно правителство е имало усилена подготовка, но не са успели да ги започнат;
 • Намаляване на размера на командировъчните с цел да се увеличат възнагражденията, които са облагаеми за някои категории служители, например в държавната администрация;
 • Подготвят се за въвеждане на еврото от 01.01.2025 г. и се надяват на одобрение половин година по-рано да можем свободно да се разплащаме в двете валути (а не само да са записани цените в двете валути);
 • Увеличение на квотата за ваучери за храна като една успешна преходна мярка по пътя към официализиране на всички видове възнаграждения;
 • Предвижда се товарите да се декларират преди достигане до митница;
 • Ще се въведе правило, че ако не ти издадат касова бележка, имаш право да не платиш;
 • Обмисля се малки салони за красота и малки заведения да минат на патент, независимо от юридическата форма;
 • Търси се начин да се проверят доверителните сметки на адвокати, в които държат пари на свои клиенти.

 

 

Споделете