В Държавен вестник, бр. 103/04.12.2020 г., бяха публикувани следните изменения в нормативната база, засягащи трудовите и осигурителните доходи, както и осигурителния стаж през 2021 г.:

  1. Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване,

чл. 9, се въвежда минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица в размер на 650 лв., минимален месечен размер за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители в размер на 420 лв., минимален месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение 1 от Закона, както и се променят вноските за фонд ТЗПБ, съгласно Приложение 2 от Закона. За 2021 г. се отменя задължението за внасяне на вноски във фонд ГВРС.

Променят се и размерите на някои помощи и обезщетения, които може да бъдат видени тук: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=154060

С преходните и заключителни разпоредби към същия Закон се правят редица промени в Кодекса за социално осигуряване.

Също там се правят промени в параграф 13 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, а именно: признава се за трудов стаж неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от КТ до 60 работни дни, ползван през 2021 г., както и за осигурителен стаж през 2021 г. по чл. 9, ал. 2, т. 3 от КСО се зачита времето на неплатения отпуск до 60 работни дни.

  1. С постановление 331/26.11.2020 г. се променя размерът на минималната работна заплата в размер на 650 лв., считано от 1 януари 2021 г.

 

Споделете

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close