АВТОР:  ВЛАДИМИР ХРИСТОВ

Примерни оповестявания в частта за действащо предприятие

Ръководството следи развитието на пандемията COVID-19 и е в постоянен процес на оценка на потенциалните ефекти за бизнеса на Дружеството и неговото финансово представяне и финансово състояние. Ръководството предприема мерки за оценка на този риск и неговото управление, до колкото това е възможно. Ръководството отчита и се съобразява с всички мерки, предприети от Българското правителство във връзка с въведеното на 13 март 2020 г. извънредно положение в страната. Индустрията, в която Дружеството оперира, не е сред непосредствено засегнатите индустрии и затова Дружеството не очаква значителни промени в бизнеса в краткосрочен план. В Дружеството са създадени и  работят щабове (групи) за противодействие. Всички служители са инструктирани за мерките за безопасност. Прави се засилена дезинфекция, раздадени са лични предпазни средства. Организирано е физическо разделяне на персонала. Администарцията работи в режим на работа от разстoяние (хоум офис). Разбира се, развитието на пандемията и нарастването на разпространението и в Европа може да доведе до нарушаване на логистичните връзки и снабдителните вериги, до рецесия и влошени условия на бизнес. Ръководството анализира ситуацията и отчита всички възможни сценарии, разработвайки съответни планове за действие. Към момента не е възможно да се оцени количествено възможния ефект от разрастването на пандемията. Ръководството счита, че тези обстоятелства не създават значителна несигурност относно възможността на Дружеството да продължи своята дейност като действащо предприятие.

Примерни оповестявания в частта за събития след датата на баланса

В началото на март 2020 г. разпространението на новия вирус COVID-19 прерастна в глобална пандемия, което беше обявено от Световната здравна организация (WHO). На 13 март 2020 г. Българското правителство въведе извънредно положение в страната, във връзка с разпространението на вирусните инфекции в страната. Ръководството отчита и се съобразява с всички мерки, наложени във връзка с извънредното положение. Оценката на ръководството за потенциалните ефекти от тези събития за дейността на Дружеството са оповестени в Бележка…. (препратка към съответната бележка)

Владимир Христов

Споделете

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close