В брой 2 на ДВ от 08.01.2021 г. е публикувано Постановление № 418 от 30 декември 2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 325 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка.

В рамките на текстовете на Постановлението са въведени следните по-съществени допълнения:

  1. Осигурителният доход за октомври 2020 г. се определя, както следва:
  • За лицата, които имат отработени дни – среднодневният осигурителен доход се умножава по броя на работните дни за октомври.
  • За лицата, които през целия месец са ползвали отпуск поради временна неработоспособност, за бременност и раждане или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст – среднодневният размер на дохода, от който е определено обезщетението, се умножава по броя на работните дни за октомври.
  • За лицата, които през целия месец са ползвали отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст – минималната месечна работна заплата за страната.
  • За лицата, които са ползвали отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст – среднодневният осигурителен доход, определен по реда на т. 2 и 3, се умножава по съответния брой работни дни.
  • За лицата, които през целия месец са били в неплатен отпуск или не са осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване при този работодател – минималната месечна работна заплата за страната.

 

  1. Размерът на компенсацията на всеки работник и служител по ал. 2 на чл. 1 се изчислява, като осигурителният доход, определен по реда на ал. 4, се раздели на броя на работните дни в месеца, за който се изплащат средствата, и се умножи по броя на работните дни, за които се изплащат компенсации.

 

  1. За целите на това Постановление Агенцията по заетостта, Националният осигурителен институт и Националната агенция за приходите обменят по служебен път информация за размера на осигурителния доход на лицата, одобрени за изплащане на компенсации.

 

От гледна точка на промените същите са, както следва:

 

Член, алинея Стар текст Нов текст
Чл. 1, ал. 3 При продължителност на работния ден от 8 часа, уговорена в основния трудов договор, сключен преди датата на акта на държавния орган по ал. 1, компенсацията е в размер 24 лв. на ден за периода на неплатен отпуск на всяко лице, осигурено по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване в икономическите дейности по ал. 1. В случаите на непълно работно време размерът на компенсацията се определя пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор. При продължителност на работния ден 8 часа, уговорена в основния трудов договор, сключен преди датата на акта на държавния орган по ал. 1, компенсацията е в размер 75 на сто от месечния осигурителен доход за октомври 2020 г. за съответната длъжност на лицето, осигурено по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване в икономическите дейности по ал. 1. В случаите на непълно работно време размерът на компенсацията се определя пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор, действащ към датата на акта на държавния орган по ал. 1.
Чл. 1, ал. 4 става ал. 6. Лицата по ал. 1 имат право на компенсация за не повече от 60 дни, в които са ползвали неплатен отпуск във връзка с наложени ограничения за осъществяване на дейността, за която са наети, с акт на държавен орган. Лицата по ал. 1 имат право на компенсация за не повече от 60 дни в рамките на календарната година, в които са ползвали неплатен отпуск във връзка с наложени ограничения за осъществяване на дейността, за която са наети, с акт на държавен орган.
Чл. 7, ал. 3 Сумите за компенсации са допустими от датата на издаване на заповедта за неплатен отпуск, но не по-рано от 29 октомври 2020 г. и не по-късно от 31 декември 2020 г. Сумите за компенсации са допустими от датата на издаване на заповедта за неплатен отпуск, но не по-рано от 29 октомври 2020 г. и не по-късно от 31 март 2021 г.

 

 

Източник:

„Държавен вестник“, брой 2, 08.01.2021 г.

 

Дежурен редактор

Даниела Георгиева

 

Споделете

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close