ПОЗИЦИЯ НА ИПСБ

От името на ИНСТИТУТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ (ИПСБ) и цялата счетоводна общност в България искаме да изразим своите притеснения относно затрудненията на българския бизнес и счетоводителите, които го обслужват, свързани с увеличената административна тежест и работата с портала за електронни услуги на НАП.

През последните години се наблюдава нарастващ обем декларирания на данни, изисквани от българските институции (особено, но не само, от страна на НАП) – като брой декларации, които едно действащо предприятие следва да подава към институциите, и като обем от данни, които се изисква да бъдат декларирани. Сроковете за тези декларации са относително кратки, водят до значително увеличаване на напрежението в ежедневната работа на счетоводителите и до често подаване на декларации в последните дни преди крайния срок.

В същото време наблюдаваме все по-чести и по-продължителни сривове в системата на НАП. Вероятно това е едно от следствията от големия обем данни и декларации, които се изискват. Тяхното приемане явно създава затруднения. Все по-често наблюдаваме продължителна невъзможност за подаване на декларации към НАП, без да има законово основание за увеличаване на срока за подаване на декларации, ако такова блокиране на портала е налице. Налага се счетоводителите да прекарват часове в опит да подадат декларациите, притеснени, че крайният срок наближава, порталът не работи и следват административни санкции, ако не успеят да се справят в срок.

Ние, от ИПСБ, изразяваме загриженост, че тези ситуации значително увеличават административната тежест, затрудняват коректните данъкоплатци в желанието им да са изрядни, водят до голямо напрежение, по-чести технически грешки и отлив от счетоводната професия.

Споделете