Отворено писмо от ИПСБ

ОТВОРЕНО ПИСМО

До

г-жа Галя Димитрова,

Изпълнителен директор на

Национална агенция за приходите

До

Г-н Сергей Цветарски,

Председател на Националния статистически институт

До

г-н Владислав Горанов,

Министър на финансите на Република България

 С копие до български медии

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с постъпилите многобройни сигнали от членове на Института на професионалните счетоводители в България (ИПСБ) за невъзможност да подадат годишни данъчни декларации по чл. 92 от ЗКПО поради срив в сайта на НСИ, настояваме да се вземат спешни мерки за решаването на този проблем, а именно:

  1. да се удължи срокът за подаване на декларациите с минимум една седмица;
  2. да се отключи подаването на декларации в НАП без подаден статистически отчет;
  3. да се удължи срокът за подаване на статистическите отчети до 30.04.2019 г., за да може огромният брой чакащи да се разпредели равномерно във времето, което от своя страна ще осигури нормалната работа на сайта. Би могло да се въведе график, който да се оповести публично, като в определен период да може да въвеждат информация само предприятия с ЕИК в определени диапазони.

Обясненията в медиите на представители на НСИ, че сайтът е обект на хакерска атака според нас са несериозни, доколкото ако това беше реалната причина, то сайтът нямаше да работи и в късните часове на деня, както и през нощта. Доколкото сайтът  работи в тези часове, смятаме, че причината за сривовете е друга. Във връзка с това настояваме да се установят истинските причини за проблема и те да се коригират, така че да не се създава напрежение всяка година по едно и също време, което да възпрепятства работата на счетоводителите. В момента хиляди счетоводители работят в нарушение на Кодекса на труда, тъй като полагат извънреден труд през нощта и в неработни дни, заради недобър софтуер и/или интернет връзка.

В дългосрочен план би могло да се помисли върху това в срока за подаване на декларации да се изисква попълване само на основните справки, съответстващи на изискванията за отчетите в Закона за счетоводството, а за всички останали справки да се въведе по-дълъг срок (например 30 юни). По този начин ще се постигне: първо – намаляване на времето, в което всяко задължено лице ползва сайта в натоварения период, което от своя страна ще намали броя на ползващите сайта в един и същи момент (съответно ще се намали риска от сривове); второ – ще се разпредели натоварването за задължените лица в един по-разумен срок, което ще окаже положително влияние и върху качеството на подаваната информация.

Смятаме, че направените предложения са разумни и в полза както за администрацията, така и за задължените лица.

 

гр. София                                          С уважение:

29.03.2019 г.                                                             Евгени Руйков, Председател на УС

Споделете

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close