(ДВ брой 96 от 06.12.2019г)

Пълният текст на измененията и допълненията може да намерите на адрес:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=F9664923F8F9BE11CB67BC604899D950?idMat=143150&fbclid=IwAR2inuDIVN-R6sBgEwDqilht7zpxpN-RB-Y55u7HYaT7qM1uo5yipWtHzo0

Източник: Държавен вестник

Дежурен  редактор

Милена Миткова

Споделете