Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за водене , съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

На 4 февруари 2020 г. Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за водене , съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

С промените се цели намаляване на административната тежест за микро, малките и средните предприятия във връзка с окомплектоване на заявлението за обявяване на годишен финансов отчет и доклад за дейността.

Предвижда се вместо досега подаваните допълнителни документи, доказващи свикването и провеждането на общото събрание и приетите от него решения, микро, малките и средните предприятия да представят декларация по образец.

Общественото обсъждане приключва на 5 март 2020 г.

Пълния текст на Проекта, както и доклада към него, можете да намерите тук:

Източник:

Министерски съвет Портал за обществени консултации

 

Дежурен редактор

Веселина Андонова

 

Споделете