Нови предизвикателства пред счетоводната професия!

Какви нови отговорности ни вменява чл. 19 от ДОПК?

В какви случаи счетоводителят може да отговаря за публични задължения на клиентите си?

Как да се предпазим от поемането на тази отговорност?

Отговори на тези въпроси дава презентацията на адв. Виктория Терзиева, която впечатли всички участници в срещата на ИПСБ на 17 ноември.

Вече може да намерите презентацията и видеозапис от срещата на сайта на ИПСБ: www.ipsb.bg .

 

 

 

 

Споделете