Промените в Закона за счетоводството ще дадат възможност за еднократно преминаване от МСФО към НСС като база за съставяне на ГФО и през 2018 или някоя от следващите години.

Новият Закон за счетоводството, който влезе в сила от 1 януари 2016 г., даде възможност на предприятията, които към 1 януари 2016 г. отговарят на критериите за микро-, малко или средно предприятие и съставят годишните си финансови отчети на база Международни стандарти за финансови отчети (МСФО), еднократно да преминат към прилагане на Национални счетоводни стандарти (НСС). Беше приет и нов национален счетоводен стандарт за преминаване към НСС. Но практически възможността за този избор беше ограничена законово само и единствено за 2016 г.

Това ограничение не беше изрично регламентирано в ЗСч, а се извеждаше чрез тълкуване, поради което много от предприятията, които са имали възможност да преминат към НСС като база за съставяне на ГФО, не са го направили през 2016 г., макар че за тях не е целесъобразно да прилагат МСФО, особено при концептуални промени като влизането в сила на МСФО 9 и МСФО 15. Нарастващата сложност на МСФО изисква от предприятията все повече ресурси за тяхното прилагане, което увеличава административната тежест на микро-, малките и средните предприятия в страната, които не са предприятия от обществен интерес. В практиката се наблюдават редица случаи, в които прилагането на МСФО е било логично за някои предприятия, но промяна в обстоятелствата го е направила неоправдано, например при прекратяване на принадлежността към международна група.

След като направихме допитване сред нашите членове и сред колегите от гилдията, в ИПСБ обсъдихме с Института на дипломираните експерт – счетоводители (ИДЕС) и Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия (АССП) предложение за законодателна промяна, което беше подкрепено и внесено в НС. След днешното заседание на бюджетната комисия то вече е част от законопроект, който се очаква да бъде гласуван във вторник. Приемането му ще даде възможност на предприятията, които не са успели да заменят МСФО с НСС като база за съставяне на финансовите си отчети през 2016 година, да го направят еднократно през тази или през някоя от следващите години.

Когато сме обединени като гилдия, нашето професионално мнение се цени повече. Надяваме се, че ползотворното ни сътрудничество с ИДЕС и АССП, както и с други счетоводни организации, ще продължи и ще се развива.

Споделете

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close