Неправомерно начислен ДДС от доставчик в ЕС при ВОП на стоки

Вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока и на всяко друго право на разпореждане със стоката като собственик, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл. 6, ал. 2, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка. (чл. 13 ал. 1 от ЗДДС)

Данъчната основа при вътреобщностното придобиване се определя по реда на чл. 26 от ЗДДС Данъчна основа по смисъла на закона е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е облагаема, или освободена. Съгласно чл. 26 ал. 2 от ЗДДС „Данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на неустойки и лихви с обезщетителен характер.“

В практиката често се случва да получим фактура за осъществен от нас ВОП от доставчик в ЕС с неправомерно начислен данък. В тази ситуация, неправомерно начисления ДДС от друга държава членка не следва да бъде включена в данъчната основа по чл. 26 от ЗДДС. По този въпрос е формирана трайна практика на ВАС (решение № 13671/25.10.2011 г., решение 17186/27.12.2011г.,решение 4965/ 08.04.2011г., )

Източник: ЗДДС, ВАС

Дежурен редактор

Милена Миткова

Споделете

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close