ПРЕДВИД НАСТОЯЩАТА СИТУАЦИЯ СМЕ ПРИНУДЕНИ ДА ОТЛОЖИМ СЪБИТИЕТО ЗА ПО-КЪСНА ДАТА.

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да ви поканим на  Първата национална конференция на ИНСТИТУТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ на тема:„АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА СЧЕТОВОДНАТА ПРОФЕСИЯ”р Която ще се проведе  в гр. София, в конферентните зали на хотел Метрополитън, бул. Цариградско шосе, № 64

В рамките на конференцията ще се организира трудова борса, която ще даде възможност работодатели и търсещи работа да се срещнат.

ОСНОВНИ ПАНЕЛИ

 1. КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ И КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПО СЧЕТОВОДСТВО

В рамките на първия панел ще бъдат дискутирани теми, свързани с качеството на образователните услуги и предизвикателствата пред тяхното развитие през призмата на академичната общност, студентите и бизнеса. Ще се поставят въпроси относно различията между теорията и практиката, бизнес потребностите и реално придобиваните от обучаемите лица компетенции.
Участниците в панела ще се запознаят с възможностите за надграждане на счетоводната квалификация и перспективи в обучението на счетоводителите. Магистратури в сътрудничество с АССА ще бъдат представени от български университети.

 1. СЧЕТОВОДСТВОТО КАТО БИЗНЕС

Професионалния счетоводител днес изпълнява множество интегрирани, стратегически и предприемачески функции. Това налага изграждането на подходящи умения и компетенции, които са в унисон с промените в бизнеса и обществото. В рамките на този панел ще се разгледат:
– предизвикателствата пред комуникацията на счетоводителите с клиенти и с колеги;
– възможни противодействия срещу нелоялна конкуренция;
– правните аспекти на договарянето и договорната дисциплина и етика;
– изискванията на ЗМИП и GDPR за счетоводители и счетоводни кантори.

В паралелна сесия студенти и начинаещи счетоводители ще имат възможност да научат повече за започването на самостоятелен бизнес, маркетингови подходи при предлагане на счетоводни услуги, ценообразуване и избор на подходящ счетоводен софтуер. Те ще имат възможността да се научат как да изготвят индивидуален сметкоплан и счетоводна политика.

 1. ТЕМИ ОТ ПРАКТИКАТА НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ

В първата част на този панел, участниците ще се запознаят с актуални бизнес практики и обекти на отчитане свързани с тях – криптовалути, търговия с емисии и обекти на интелектуалната и индустриална собственост. Обект на дискусии в панела ще са дълготрайните нематериални активи от гледна точка на техните икономически, правни и счетоводни измерения.

Във втората част на панела, вниманието на участниците ще бъде привлечено върху предизвикателствата при класифициране, признаване, оценяване и оповестяване на дълготрайните материални активи, инвестиционните имоти и активите право на ползване. Участниците, ще имат възможност да навлязат в детайли в счетоводните аспекти на придобиване на ДМА чрез апорт, замяна на дълготрайни активи (бартер), както и при разпределяне на дивидент в натура.

В паралелна сесия участниците ще могат да научат повече и да дискутират въпроси относно калкулирането на себестойността на произведените продукти и услуги по отрасли, както и необходимата документална обоснованост изисквана от Закона за счетоводството. А също и специфики на счетоводното отчитан на предприятията с нестопанска цел и кооперациите.
Организаторите си запазват правото за промени в представената програма според настъпилите обстоятелства до започването на конференцията.
Срок за записване и заплащане на таксата за участие – 30.04.2020 г. Заявки за участие след тази дата ще се приемат само при останали свободни места.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

 • безплатно за студенти;
  – 30 лв. за членове на ИПСБ;
  – 90 лв. за всички останали участници.
  Банка: „УниКредит Булбанк“ АД
  IBAN: BG71UNCR96601079864803
  BIC Code: UNCRBGSF
  Наредител: Собствено, бащино и фамилно име на наредителя/участника
  Основание за превод: Участие в национална конференция на ИПСБ

Таксата включва материалите за конференцията, кафе-паузите и коктейлът, който ще се състои на 16.05.2020 г. от 18.00 ч.

Споделете

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close