Национален семинар на тема: „Данъчно законодателство и практика – 2019 г.“ ще се проведе на 07.12.2018 г. от 12.30 ч. в сградата на Съюза на юристите в България, гр. София, ул. „Пиротска“ № 7.

Организатори на форума са: Институтът на професионалните счетоводители в България (ИПСБ), Съюзът на юристите в България и „АПИС Европа“ АД.

Лектори:

– Росен Иванов, специалист по данъчно облагане и автор на многобройни публикации в тази област;

– Евгени Руйков – председател на УС на ИПСБ;

– Светлана Павлова – член на УС на ИПСБ, регистриран одитор, Ейч Ел Би България.

Участието е безплатно.

Организаторите канят всички, които имат интерес към темата, да посетят семинара, а онези, които не могат да присъстват ще имат възможност да го проследят онлайн в реално време по Интернет на адрес: http://tv.apis.bg.

Регистрирайте се за участие тук или на тел.: 02/988 35 41, 980 48 27.

Допълнителна информация можете да видите тук.

Споделете