Предложени са промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски. Промените касаят сравнително тесен кръг лица, като основно засегнатите са физически лица, които осъществяват търговска дейност без да са регистрирани като търговци. С промените се цели, те да бъдат вкарани в кръга от осигурени лица с всички произтичащи от това осигурителни права и административни задължения за авансово внасяне и деклариране на осигурителния им доход. Промените се въвеждат ретроспективно считано от 01.01.2019 г. с цел Наредбата да отговаря на последните промени в КСО и ЗЗО.

Наред с промените в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски са предложени и промени в Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица. Тъй като двете са неразривно свързани, когато става въпрос за осигуряването на самоосигуряващите се лица, тук отново в кръга на осигурените лица влизат търговците по чл.26, ал.7 от ЗДДФЛ. Общественото обсъждане на това предложение е достъпно на сайта:

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4189&fbclid=IwAR2nlsn-RNkwI50Ds4u4qsCTwx-b-33Sku_DoyfaXmSPTCt9f4gbOTWZ_WI

Източник : https://strategy.bg

Дежурен редактор : Апостол Ловчев

Споделете