В брой L 316 от 6 декември 2019 год. на Официален вестник на  Европейския съюз са публикувани промени в МСС 11, МСС 8, МСС 34, МСС 37, МСС 38, МСФО 2, МСФО 3, МСФО 6, КРМСФО 12, КРМСФО 19, КРМСФО 20, КРМСФО 22, ПКР 32

През 2018 год. Съветът по международни счетоводни стандарти издаде Концептуална рамка за финансово отчитане. Съветът издаде и изменения на препратките към Концептуалната рамка в МСФО.

Целта на измененията е съществуващите препратки към предишните рамки в редица стандарти и разяснения да бъдат актуализирани чрез замяната им с препратки към преразгледаната Концептуална рамка

Измененията влизат в сила най-късно от началната дата на първата финансова година, започваща на 1 януари 2020 год. или след тази дата

Пълният текст на стандартите във вида задължителен за прилагане във всички държави членки на Европейския съюз, може да бъде намерен в Консолидираната версия на Регламент 1126/2008 издадена на 1 януари 2020 год.

Източник:20200113_L_316_R_2019_2075

Официален вестник на Европейския съюз L 316

 

Дежурен редактор

Веселина Андонова

 

 

 

Споделете

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close