Често си мислим, че е по-добре да начислим ДДС, макар и недължим, отколкото да не начислим.

В случая с режима по чл. 163а съдът приема, че решението на доставчика да премине към общия режим на облагане на сделки, към които е приложимо изключението на обратното начисляване, не обслужва опростяването на правилата и подпомагането на борбата с неплащането и избягването на данъци.

Решение на ВАС № 13287 от 31.10.2018 год.

Решение на СЕС по Дело С-564/15

Решение на СЕС по Дело С-424/12

 

Дежурен редактор
Веселина Андонова

 

Споделете