Е-семинари

Сертифициран обучителен семинар, свързан с актуални въпроси по прилагането на ЗМИП и ППЗМИП

29.11.2021 г.

13.00 – 16.00 часа

Лектори: Иван Кавръков и Антон Михайлов

програма

Споделете