В Официален вестник на Европейския съюз L 142 от дата 29 май 2019 г. са публикувани основните принципи, въз основа на които органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 71 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046, приемат свои финансови правила.

С делегиран регламент (ЕС) 2019/887 на Комисията от 13 март 2019 година са публикувани изисквания относно образеца на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 71 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета. Делегираният регламент е достъпен на следния интернет адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.142.01.0016.01.BUL&toc=OJ:L:2019:142:TOC

Дежурен редактор
Даниела Георгиева

 

Споделете

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close