В ДВ-брой: 71, от дата 11.08.2020 г. са направени изменение и допълнение на ЗДДС в параграф 6 от ПЗР на ЗИДЗМДТ, с които можете подробно да се запознаете на адрес: https://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

Направените изменения и допълнения се отнасят до разширяване на обхвата на доставките, за които ще се прилага намалената данъчна ставка от 9 на сто. В резюме, данъчна ставка от 9 на сто ще се прилага и:
– когато ресторантьорска или кетъринг услуга се състои в доставка на бира или вино, включително и в условията на съпътстваща доставка по чл. 128 от ЗДДС;
– за доставка на обща туристическа услуга в случаите по чл. 136;
– доставка на обща туристическа услуга в случаите по чл. 136, както и екскурзиите, организирани от туристически оператори и туристически агенти със случаен автобусен превоз на пътници;
– доставката на услуга за използване на спортни съоръжения.

Направените изменения и допълнения влизат в сила от 01.08.2020 г. и се прилагат до 31.12.2021г.

Източник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces
Дежурният редактор
Милена Миткова

 

Споделете