Промените са свързани главно с лицата извършващи продажби на течни горива.
Направени са и две доуточнения:
По отношение предоставянето на документ с информация за текуща сметка. Аналогична
разпоредба съществува в чл. 26, ал.5
По отношение издаването на служебен бон. Аналогичен текст съществува и в Приложение № 1

Източник: Държавен вестник бр.10/2019 год.

Дежурен редактор
Веселина Андонова

 

Споделете