П Р О Г Р А М А
ВТОРА ОТКРИТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА – В ПОМОЩ НА СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ 
София, 18 май 2018 г. В ГОЛЯМАТА ЗАЛА НА СИНДИКАЛЕН ДОМ НА КУЛТУРАТА НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАБОТНИЦИ В БЪЛГАРИЯ гр. София, 1233, Бул. „Княгиня Мария Луиза“ N-106

8.30 – 9.00 ч. Посрещане и настаняване на участниците.
9.00 – 9.10 ч. Откриване на срещата – Евгени Руйков, председател на ИПСБ.
9.10 – 9.40 ч. „Ролята и мястото на съставителя на финансови отчети в малките и средни предприятия” – Султана Българенска, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор, член на ИДЕС и Зам. председател на ИПСБ.
9.40 – 10.30 ч. Среща с представители на Агенция по вписванията – отговори на предварителни въпроси и дискусия.
10.30 – 11.00 ч. „Дигиталните технологии – тенденции и предизвикателства“, фокус върху тенденциите и предизвикателствата, релевантни за счетоводните и данъчни професии – Георги Симеонов, Директор Данъчна практика в „Делойт България”
11.00 – 11.30 ч. Кафе пауза.
11.30 – 12.30 ч. Среща с представители на Националния статистически институт – отговори на предварителни въпроси и дискусия.
12.30 – 14.00 ч. Обедна почивка.
14.00 – 15.00 ч. Среща с представители на Националния осигурителен институт – отговори на предварителни въпроси и дискусия.
15.00 – 15.30 ч. „Някои основни моменти в подготовката за съответствие с регулацията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679“- Милена Миткова, Управител на счетоводно предприятие и активен член на ИПСБ.
15.30 – 16.00 ч. Кафе пауза.
16.00 – 17.30 ч. Среща с представители на Националната агенция по приходите – отговори на предварителни въпроси и дискусия.
17.30 Закриване на срещата – Евгени Руйков, председател на ИПСБ.

Срещата е открита и напълно безплатна за всички участници. Моля да изпращате заявки за участие на coordinator@ipsb.bg като посочите три имена, град и мейл за връзка или на линк https://ipsb.bg/втора-открита-национална-среща-в-по/.
Заявки ще бъдат приемани до 15.05.2018 г. или до изчерпване на местата в залата. На всяка заявка ще бъде отговорено писмено, по електронната поща, от която е получена – с потвърждение или отказ, в зависимост от това дали е изпратена преди или след запълване капацитета на залата. В една заявка могат да бъдат посочени няколко участници, без ограничение на броя им.

От ръководството на ИПСБ!

Споделете