В брой L 12 от 16 януари 2020 год. на Официален вестник на  Европейския съюз са публикувани промени в МСС 39, МСФО 7 и МСФО 9

През 2019 год. Съветът по международни счетоводни стандарти публикува Реформа на базовите лихвени проценти (изменения на МСФО 9, МСС 39 и МСФО 7) с цел преодоляване на последиците от реформата на базовите лихвени проценти върху финансовото отчитане през периода преди замяната на съществуващ базов лихвен процент с алтернативен базов лихвен процент

Измененията влизат в сила най-късно от началната дата на първата финансова година, започваща на 1 януари 2020 год. или след тази дата.

По-ранното прилагане е разрешено. Ако предприятието прилага тези изменения за по-ранен период, то оповестява този факт.

При по-ранно прилагане на МСС 39 предприятието прилага тези изменения със задна дата за:

– тези хеджиращи инструменти, които са съществували към началото на отчетния период, в който предприятието за първи път прилага тези изисквания;

– тези хеджиращи инструменти, които са били определени след началото на отчетния период, в който предприятието за първи път прилага тези изисквания;

– печалба или загуба, призната в друг всеобхватен доход, която е съществувала към началото на отчетния период, в който предприятието за първи път прилага тези изменения.

 

Пълният текст на стандартите (преди този регламент) във вида задължителен за прилагане във всички държави членки на Европейския съюз, може да бъде намерен в Консолидираната версия на Регламент 1126/2008 издадена на 1 януари 2020 год.

 

Източник:

Официален вестник на Европейския съюз L 12

 

Дежурен редактор

Веселина Андонова

 

 

 

Споделете

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close