Достъпен е видеозапис от националния семинар, организиран от Институтът на професионалните счетоводители в България (ИПСБ), Съюзът на юристите в България и „АПИС Европа“ АД: „Данъчно законодателство и практика – 2019 г.“, който се проведе на 07.12.2018 г.  в гр. София. Ние участвахме с представяне и презентация, а основен лектор на форума беше Росен Иванов.

 

Споделете